top of page

Lower School Parents

Public·31 members

Maximum Snelheid Autosnelweg Cbr File !FULL!Het is niet bij wet geregeld dat motoren tussen de files door mogen rijden, maar er is een gedragscode met bijbehorende gedragsregels: een motorrijder mag tussen een file door rijden. Het snelheidsverschil tussen de motor en de auto's mag niet meer dan 10 km/uur zijn. Motorrijders moeten kiezen voor de ruimte tussen de meest linker banen. Als ze gaan invoegen omdat de file weer rijdt, geven ze dat aan met hun richtingaanwijzers.
Maximum Snelheid Autosnelweg Cbr FileEen motorrijder moet het snelheidsverschil niet te groot maken en als de file weer rijdt, gewoon invoegen. Alarmlichten zijn nuttig als een motorrijder een file nadert, om het overige verkeer op zijn aanwezigheid te attenderen. Eenmaal tussen de auto's rijdend kunnen de alarmlichten uit. Als er meerdere motoren tussen de file door rijden, moeten ze onderling een afstand van ongeveer twee auto's aanhouden. Bij snelwegen met meer dan twee rijstroken, mag een motorrijder tussen de twee meest linker rijstroken rijden en niet over vluchtstroken, verdrijvingsvlakken, puntstukken en dergelijke. Motorrijders houden uit zichzelf al rekening met de strepen op de weg. Die kunnen glad zijn, net als asfalt dat in kieren in de weg is gegoten ter reparatie. In dat geval willen ze daar naast rijden.


Een snelheidsovertreding is snel gemaakt. Uw rijbewijs wordt ingevorderd als u de maximumsnelheid met 50 km per uur overschrijdt. Binnen de bebouwde kom vindt invordering zelfs al plaats vanaf 30 km per uur boven de toegestane snelheid. Afhankelijk van de ernst van de overtreding, de situatie en het gevoerde verweer, kan uw rijbewijs voor kortere of langere tijd worden afgenomen.


Het rijbewijs mag pas worden ingevorderd wanneer u buiten de bebouwde kom de maximumsnelheid met 50 kilometer per uur of meer overschrijdt. Mag u bijvoorbeeld ergens maximaal 80 km/u rijden, maar rijdt u 130, dan raakt u dus het rijbewijs kwijt. Op de autoweg ligt de invorderingsgrens op 150 km/u en op de autosnelweg op 170 of 180 km/u (afhankelijk van de vraag of de maximumsnelheid 120 of 130 km/u bedraagt). Om te bepalen hoe hard u rijdt doet de politie een meting, om hier vervolgens een wettelijke correctiemarge van af te trekken. In Artikel 164 van de Wegenverkeerswet (WVW) valt dit ook te lezen. Bent u op de bromfiets, dan geldt dat uw rijbewijs wordt ingevorderd bij een overschrijding van de maximumsnelheid met minimaal 30 km/u.


Op het moment dat je als motorrijder de file nadert dien je natuurlijk het andere verkeer goed in de gaten te houden. Zelf kun je het beste geleidelijk snelheid verminderen en het achteropkomend verkeer waarschuwen met je alarmlichten of remlicht. Automobilisten kunnen je anders nog wel eens over het hoofd zien. Als de snelweg meer dan twee rijstroken heeft moet je voor de ruimte tussen de twee meest linkse rijstroken kiezen.


Maximum snelheidDe wet zegt dat je als bestuurder in staat moet zijn om je voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover je de weg kunt overzien en waarover deze vrij is. Dit staat in directe relatie tot de maximum snelheid die je kunt en mag rijden met je voertuig. We hebben voor binnen de buiten de bebouwde kom tevens regels opgesteld die aangeven welke maximum snelheid er per voertuigcategorie gereden mag worden en we hebben daarnaast borden de ons hierbij kunnen ondersteunen. Voor het bepalen van de maximum snelheid moet je naast de regels rekening houden met de weg-, zicht en weersomstandigheden van het moment en de eigenschappen en toestand van je voertuig. Is het in het kader van de veiligheid vereist om met een lagere snelheid te rijden, dan doe je dit vanzelfsprekend.


AdviessnelheidNaast de maximum snelheid kennen we ook een adviessnelheid. Een adviessnelheid wordt plaatselijk toegepast om aan te geven met welke snelheid veilig kan worden gereden bij een gevaarlijk punt. Deze adviessnelheid geldt onder normale omstandigheden en wordt vaak toegepast weggedeelten, waarbij je niet goed kunt zien dat je de snelheid aanzienlijk eruit moet halen op dat punt. Heb je te maken met slechte weersomstandigheden dan adviseren we je om een lagere adviessnelheid aan te houden en na het passeren van het gevaarlijke punt je snelheid pas weer op te bouwen.


Toelatingssnelheid autoweg en autosnelwegHet gebruik van de autosnelweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van ten minste 60 km/u mee mag en kan gereden worden. Het gebruik van de autoweg is alleen toegestaan voor bestuurders van een motorvoertuig waarmee een snelheid van ten minste 50 km/u mag en kan worden gereden.


Laagste snelheid die geldtHet kan zijn dat verkeerstekens een hogere maximum snelheid aanduiden dan geldt voor een bepaalde categorie voertuigen binnen of buiten de bebouwde kom of op een erf. In dit geval geldt de laagst aangegeven snelheid. Indien zowel door verkeerstekens op borden als door elektronische signaleringsorden een maximum snelheid wordt aangegeven, dan geldt ook de laagste aangegeven maximum snelheid.


Het voordeel van zo een snelweg is ook, dat je er lekker vlot kan opschieten. Zo hoef je geen rekening te houden met verkeer dat uit zijwegen komt en zal je er ook geen kruisingen aantreffen. De maximumsnelheid op de snelweg bedraagt daarom ook 130 km/u. Het bord snelweg zal je bij het naderen van de snelweg tegenkomen en zal soms de snelheid gelijk opgevoerd moeten worden. Waarom? Op de snelweg geldt namelijk een minimumsnelheid van 60km/u.


Dat is ook de snelheid nodig om dus veilig in te voegen op het verkeer op de snelweg. Het snelweg bord is te herkennen aan de blauwe kleur, de rechthoekige vorm en natuurlijk het teken van een weg met een viaduct erover. Naast het begin van zo een autosnelweg, zal het bord ook te zien zijn aan het eind om aan te geven dat de autosnelweg regels komen te vervallen. De snelweg borden betekenis heeft gelijk ook betrekking op de aan te houden minimum en maximum snelheden.


Nu geeft het snelwegbord een bepaalde minimum en maximum snelheid aan, maar kan er afhankelijk van de omstandigheden daar verandering in worden aangebracht. Zo kan er in het geval van file de snelheid van 60km/u niet aangehouden worden en zal nadering van de file op de borden boven snelweg worden aangegeven. Ook bij slecht zicht of een glad wegdek zal de snelheid aangepast moeten worden. Er moet geen verwarring ontstaan met het bord autoweg en het autosnelweg bord.


Bij de eerste bedraagt de maximumsnelheid 100 km/u en is er een symbool van een auto op afgebeeld op een blauwe achtergrond. Het bord G2 geeft het eind van de autosnelweg aan, maar is dat niet altijd te merken aan de weg zelf. Die kan dus nog gewoon doorlopen en hoeft er kruising of andere overgang aanwezig te zijn. Er gelden dan wel andere regels en mogen die beslist niet over het hoofd worden gezien.


Een matrixbord geeft de snelheidslimiet aan. Er zijn knipperlichten op het matrixbord. Dit houdt in dat je oplettend moet zijn voor situaties als file, ongeval, gladheid of dergelijke. In zo een situatie mag je met een snelheid van 35 km/u voorbij rijden. In geval er geen rode rand aanwezig is moet men toch alert zijn. Als je een Rode Kruis ziet op het matrixborden snelheid betekent dit dat je die rijstrook niet mag gebruiken. Doe je het toch krijg je dan een boete van ongeveer 230 euro. Matrixborden snelweg komt voor. Soms zie je matrixbord witte pijl.


De maximumsnelheid is niet overal en altijd hetzelfde. Er zijn tijden waar het drukker is in het verkeer, wanneer mensen naar het werk moeten of van het werk komen. Dus overdag is er een ander maximumsnelheid dan avond. De verkeersborden die aanwezig zijn langs de straten zijn niet altijd opvallend voor de meeste mensen. Hierdoor kunnen aanrijdingen of ongelukken ontstaan. De matrix bord boven de weg zorgt ervoor dat je het zeker zal zien, vooral met de knipperlichten die aanwezig zijn of rode licht.


Matrixborden worden gezien als een sterk verkeersteken van snelheid gevaar. Als je een matrixbord ziet moet je gelijk het snelheid gebruiken die aangegeven is daarop. Als er een verkeersbord is en ook een matrixbord dan moet je de snelheid gebruiken die het laagst is. Matrixborden hebben geen vaste snelheid net als de verkeersborden. Deze verschillen op elk tijdstip. Als er een file is dan springt dit automatisch naar een lager snelheid. Het systeem herkent meteen wanneer er een file is.


Een spitsstrook is een volwaardige rijstrook waarop verkeer mag rijden op voorwaarde dat ze "opengesteld" is met een groene pijl of een geafficheerde maximumsnelheid op de dynamische rijstrooksignalisatie of RSS boven de weg. Ze is als het ware de pechstrook die op drukke momenten opengesteld wordt om dan extra wegcapaciteit aan de weggebruikers aan te bieden. De spitsstrook wordt bewaakt en aangestuurd door de verkeersleiders in de controlezaal van het Verkeerscentrum aan de hand van de RSS. Als de dynamische signalisatie boven de spitsstrook gedoofd is, mag de spitsstrook niet gebruikt worden (wegcode artikel 22decies - Verkeer op spitsstroken).


Op de Vlaamse snelwegen is de spitsstrook gelegen aan de rechterkant, dus op de plaats van de pechstrook. Op het wegdek wordt ze door een streeplijn met lange witte strepen van 10 m en een tussenafstand van 2,5 m afgescheiden van de gewone rijstroken. Dynamische rijstrooksignalisatie boven de spitsstrook geeft duidelijk aan of de spitsstrook open (groene pijl of maximumsnelheid) of gesloten (rood kruis) is.


De maximum toegelaten snelheid op de spitstrook is variabel. Op basis van verkeersmetingen verderop op de snelweg wordt automatisch de juiste aanduiding op elk bord gezet. Om veiligheidsredenen kan de maximumsnelheid op een bepaald stuk weg permanent verlaagd zijn.


Dit bord staat er om je snelheid te minderen. Doe dat dan ook direct gas los en in de meeste gevallen remmen. (Drempels)Let goed op het achterop komend verkeer of dat ook ziet dat jij daar remt.Rem tijdig en rijd met geringe snelheid over de drempel. De helft van de maximum snelheid is de stel regel.Het aanhouden van een constante rustige snelheid bevordert de doorstroming het milieu en is een behoud van je auto.


About

Welcome to the group! You can connect with other members, st...

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page